Top

Produkt info

 


Informatie motorbroedmachine

De voordelen van een motorbroedmachine zijn talrijk. U kunt steeds eieren blijven inleggen, totdat alle ei-laden gevuld zijn. In de vlakbroeder kan dat niet omdat er maar één ei-lade in zit, zou men bijvoorbeeld één week tien eieren inleggen en een week later weer tien eieren, dan is dat nadelig voor de eieren die de tweede week zijn ingelegd want deze eieren zijn minder vocht nodig dan de eieren die uitmoeten komen (oftewel de eieren die als eerste zijn ingelegd). Broed men toch met twee leeftijden dan is het beter om de eieren in een aparte machine te laten uitkomen. 

Ook eieren van diverse afmetingen kan men inleggen; in de vlakbroeder is men afhankelijk van één maat, omdat de temperatuur aan de bovenkant van de eieren gemeten wordt, zou men kleine en grote eieren inleggen dan is de temperatuur voor de kleine eieren te laag.

Er zijn twee soorten motorbroedmachines; 

  1. De motorbroedmachine met slaglatten, de slaglatten draaien per minuut 125 keer om de trommel met laden waar de eieren ingeschoven worden, in deze machine zorgen de slaglatten voor een optimale verdeling van de warmte. De uitkomstladen zit onder in de machine.
     
  2. Bij een motorbroedmachine met ventilator, zit de ventilator meestal boven in de machine. Deze ventilator blaast de lucht over de eieren, daardoor is de luchtverdeling optimaal.
  • Motorbroeder met slaglatten en uitkomstlade

Is de motorbroedmachine niet uitgerust met een automatische keerinrichting dan moeten de eieren twee a driemaaldaags gekeerd worden.

Broedtemperatuur motorbroedmachine:
Broedtemperatuur kippen ei  99.5 a 99.8 Fahrenheit = 37.5 a 37.8 Celcius.  
Luchtvochtigheid in de machine moet zijn 45% a 50% Relatieve Luchtvochtigheid.
Luchtvochtigheid bij uitkomst verhogen naar 60% a 65% Relatieve Luchtvochtigheid.

De eieren moeten net voor uitkomst 12% tot 13% ingedroogd zijn.

 

Informatie vlakbroedmachine

De Vlakbroeder

De vlakbroeder is een machine waar de eieren plat in liggen en verwarmd worden door lampjes. De temperatuur wordt geregeld door een ethercapsule. Een ethercapsule bestaat uit twee koperen schijfjes waar ether in zit. Ether zet uit door warmte, de koperen schijfjes worden zo groter en drukken de microschakelaar in waardoor de lampjes (verwarming) uitschakelt.Bij kou krimpen de schijfjes waardoor de lampjes weer aan gaan.

 In een kleine vlakbroeder voor 
± 20 broedeieren moeten twee maal 25 watt lampjes (wel mat glas dit i.v.m. het felle licht voor de kuikens als ze uitgekomen zijn). Bij een grotere vlakbroeder van ± 40 broedeieren zijn dat vier lampjes van 25 watt (mat glas).  

Plaats de broedmachine altijd waterpas, op ooghoogte en in een goed geventileerde ruimte.De broedmachine acht uur voor het inleggen van de eieren aanzetten en instellen op de daarvoor aangegeven temperatuur en vocht. Het vocht kan men aflezen van de hygrometer. Om deze juist intestellen (calibreren) moet men de hygrometer in een vochtige doek wikkelen en na 20 minuten kan men via het schroefje aan de achterkant de hygrometer op 97% zetten, dan is de hygrometer opnieuw ingesteld op de juiste waarde.

De eieren moeten minimaal tweemaaldaags gekeerd worden maar drie of vier keer per dag is beter. Bij het keren moeten de eieren die aan de buitenkant liggen in het midden worden gelegd, en die in het midden liggen naar buitenkant, dit i.v.m. eventueel temperatuursverschil in de broedmachine en voor een gelijkmatige uitkomst.

Laat nooit de controlelamp branden daardoor kan de temperatuur te hoog oplopen.Als het vochtgehalte te hoog oploopt dan de luchtschuifjes aan de achterkant van de machine iets los schuiven. Is het vocht te laag dan de lucht schuifjes aan de achterkant van de machine iets dichter schuiven.Wanneer dit niet genoeg helpt kunt u de binnenkant van de machine iets nat spuiten met de plantenspuit tot dat het vocht goed is.U kunt ook op de onderste vochtlade één of twee bakjes waterplaatsen (of een natte doek).

Broedtemperatuur kip/gemeten bovenkant ei 101.5 (Fahrenheit) = 38.5 (Celcius)  
Luchtvochtigheid in de machine moet zijn 45% a 50% (relatieve vochtigheid)

De eieren moeten net voor uitkomst 12% tot 13% ingedroogd zijn.